A Színháztudományi Szemle (ISSN-0133-9907) első száma 1978-ban indult, azzal a szándékkal, hogy tudományos igényű tanulmányokat adjon közre a magyar színházművészettel kapcsolatos színháztörténeti és színházelméleti témákról. A folyóirat a magyar színháztörténészek számára évtizedeken át rangos publikálási lehetőséget biztosított. A Magyar Tudományos Akadémia nagydoktori fokozatához a kiemelten elfogadott, lektorált tudományos publikációs folyóiratok, periodikák között szerepel. 


2021-től lehetőség nyílik a folyóirat kiadásának folytatására, az eddigieknél ambiciózusabb formában: online és nyomtatott, nemzetközi, többnyelvű szakfolyóiratként, melynek szakmai színvonalát rangos szerkesztőbizottság és peer review rendszer biztosítja. A folyóirat az előadó-művészetek igen széles skáláját kívánja bemutatni, tudományos igénnyel elemezni mind a terület történeti aspektusait, mind az aktuális új fejleményeket, művészi irányokat: a színháztörténet és színházelmélet mellett a tánc, a bábszínház és a cirkuszművészet is ugyanolyan hangsúlyosan jelen lesz, a folyóirat teret ad majd az innovatív, interdiszciplináris megközelítéseknek is, melyek az előadó-művészeti jelenségeket tágabb kultúr- és társadalomtörténeti beágyazottságban elemzik. A neves nemzetközi kutatók tanulmányai mellett állandó rovatban kívánunk publikációs lehetőséget biztosítani fiatal kutatók számára is. 


A tanulmányok magyar és angol nyelv mellett német, orosz, lengyel, cseh, román és a régió többi nyelvein is közlésre kerülnek – a szerző és a téma függvényében – ezáltal tiszteletben tartjuk Európa nyelvi és kulturális összetettségét, hiszen régiónkban az előadó-művészeti világ ezer szállal kötődik a nemzeti nyelvekhez és mindig is egyik fő motorja volt a nemzeti kultúrák reprezentációjának. Miközben ma már megkerülhetetlen szerepe van a világszerte könnyű hozzáférést és mélyebb tudományos beágyazottságot biztosító online publikációs felületeknek, a nyomtatott kiadást is fontosnak tartjuk, hiszen a tudományos világban még mindig a nyomtatásban megjelenő periodikáknak van rangosabb szerepe és ez biztosítja a szakkönyvtárakban, az országos könyvtári rendszerekbe való bekerülést. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a modern, többfunkciós internetes oldal kialakításába és folyamatos gondozásába, többek között azért is, mert itt a többnyelvű megjelenés rugalmasabban megvalósítható. A folyóirat hagyományait követve továbbra is többféle szerkesztési elvet követnénk: a klasszikus szakfolyóirati forma mellett tematikus számokat, konferenciakiadványokat vagy egy-egy művészeti ágat középpontba helyező lapszámokat tervezünk megjelentetni. 


Nemzetközi szerkesztőbizottság

A megújult folyóirat az előadó-művészet elismert képviselőinek, nemzetközi szaktekintélyeinek iránymutatásával biztosítja a tudományos munkák szemléjét. Kiemelt szakmai területei a színházelmélet, a színháztechnológia, a mozgásművészet, a cirkuszművészet, a zene, a közművelődés, a történelem, az esztétika, a muzeológia és a könyvtártudomány.


A bővülő nemzetközi szerkesztőbizottság tagjai: Marvin Carlson, Sean Crowley, Andreas Kotte, Bodolay Géza, Fekete Péter és Angelus Iván.


A kiadványok ütemezésének tervezete

A Színháztudományi Szemle évente 4 kiadvánnyal jelentkezik, a folyóirat hagyományait követve klasszikus és tematikus szerkesztési elveket követve.

  • 1. kötet - 2021 december - tematikus kiadvány
  • 2. kötet - 2022 február - tematikus konferencia kiadvány 
  • 3. kötet - 2022 március - tematikus kiadvány 
  • 4. kötet - 2022 április - klasszikus szakfolyóirati forma 


Kiadványok tartalma

A periodika klasszikus kiadványai kötetenként tanulmányok keretében mutatják be a szakterületek történeti aspektusait, az aktuális új fejleményeket, művészi irányokat. Teret adnak az innovatív, interdiszciplináris megközelítéseknek, melyek az előadó-művészeti jelenségeket tágabb kultúr- és társadalomtörténeti beágyazottságban elemzik. A periodika a tanulmányok mellett szemelvényeket is publikál, melyek aktualitása prioritást élvez a megadott terjedelem kritériumaival szemben.


A nemzetközi folyóirat tanulmányai angol és eredeti nyelven is szerepelnek, így az írások magyar, német, orosz, lengyel, cseh, román nyelven és a régió többi nyelvein is közlésre kerülnek.


A klasszikus kiadványok tanulmányai a következő rovatokra bontva kerülnek publikálásra: prózai színház; zenés színház; cirkuszművészet; mozgásművészet, tánc a színpadon; tradicionális és megújuló technológiák az előadóművészetben; történelmi előadóművészeti korkép; háttéripar, háttérművészet az előadóművészetben; az előadóművészet és egyéb kulturális ágazatok egymásra hatása; felszállópálya. A felszállópálya rovatban doktoranduszok, fiatal kutatók és mesterképzésre járó egyetemisták kapnak publikációs lehetőséget. 


A nyomtatott kiadvány tartalmán túl az online felület részletesebb betekintést enged a szerzők munkásságába, és az általuk vizsgálat szakterület/téma gazdagabb, képes és mozgóképes szemléltetésére is lehetőséget ad.


Együttműködő partnerek

A periodika együttműködő partnerei az Országos Színháztörténeti Intézet, a Magyar Művészeti Innovációs Központ, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Teátrum, az EMMI Kulturális Államtitkársága, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, a Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület és a Budapest Kortárstánc Főiskola.


További információ:

https://oszmi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=744 



A programot a Petőfi Irodalom Múzeum támogatta.