Kulturális cél, egy új szemléletű, közösségi kulturális modell kidolgozása, megteremtése és meghonosítása az MMIK által Magyarországon.


Ennek az új szellemi-módszertani bázisnak az alapja az osztott felelősség-alapú, kollektív gondolkodás, mind működtetési, mind szakmai területen. Kiemelt feladat az előadó-művészeti és közművelődési közösségi terek működtetése oly módon, hogy a megteremtett keretek között a helyi alkotóközösségek önállóan, de biztonságos feltételek ölelésében valósíthassák meg önmagukat úgy, hogy ezzel megvalósulhasson az új szemléletű kulturális szervezési-működtetési modell.


Megtartó hálózatra épülő kulturális módszertani egység kidolgozása és megteremtése, többek között a népfőiskolák eszmeiségének átemelésével, amelyben kiemelten fontos a közösségi gondolkodás.


A Magyar Művészeti Innovációs Központ Kft. (továbbiakban „MMIK”) művészeti-közművelődési intézmények hálózati formában történő összefogásáért és üzemeltetéséért felelős szervezet.


Az MMIK háttér-ország, inkubátor, otthon, katalizátor, kötőszövet és filozófia.


A 21. század harmadik évtizedébe lépve a kultúra egésze számára elkerülhetetlenné vált a világ újrafelfedezése, a bennünket körülvevő jelenségek újraértelmezése. 


A paradigmaváltás életünk egyre több színterén válik elkerülhetetlenné, ezért kötelességünk a kreatív-újító jövőépítés: olyan megoldások, modellek keresése, amelyek a meglévő értékekre épülnek, miközben folyamatosan beemelik felgyorsult, ingergazdag világunk hatásait és kölcsönhatásait, azok megjelenését és megjelenítését a művészetekben, a közösségi létben. Mindebben kiemelt szerepet játszhat egy olyan új szemléletű közösségi előadó-művészeti szervezési-működtetési modell, amely elsősorban a közművelődési intézményrendszer hálózatára épít – az előadó-művészeti alkotóközösségek bevonásával.


A közművelődési szakágazat egyedülálló kifejezésformájából és eszközrendszeréből adódóan a valós társadalmi kölcsönhatások tere. A magas színvonalú kulturális ellátás másik alappillére az előadó-művészeti produkciók létrehozása és közvetítése a közönség felé - minél szélesebb körben. Az előadó-művészet és a közművelődés összefonódása a kultúra területén kiemelkedően hatékony együttműködés lehetőségét hordozza. 


A különböző elveken szerveződő kulturális tevékenységek, alkotóközösségek és intézményrendszerek közötti hálózat megteremtése, az érintett felek közötti ösztönző egyensúly megtalálása és az ehhez szükséges keretek biztosítása lehet a záloga annak, hogy generációk számára széles körben elérhető, hozzáférhető legyen a kultúra minél szélesebb palettája. Legfontosabb feladat közösségi terek működtetése oly módon, hogy a megteremtett keretek között a helyi alkotóközösségek önállóan, de biztonságos feltételek ölelésében valósíthassák meg önmagukat. Az MMIK katalizátor: összefogja a közösségeket, felépíti a számukra inspiráló keretrendszert, majd képletesen visszaadja azt részükre.

A kultúra közös örökségünk és kincsünk, amely nagyban hozzájárul az egészséges, minőségi szellemi-lelki élet kialakításához és megtartásához. Ebben a szellemben kívánja az MMIK az általa üzemeltetett kulturális intézményeken keresztül elérni, hogy a gyermekektől a tinédzsereken, fiatal egyetemistákon és felnőtteken át az idősebb korosztályig a kultúra mindenkit elérjen, érdemben megszólítson, gazdagítsa elméjét és lelkét. Az MMIK működésének céljai:


 • olyan új szemléletű kulturális megoldások meghonosítása Magyarországon, amelyek mind működtetési, mind szakmai területeken eredményesen alkalmazhatóak, hatékonyan elősegítve a társadalmi szerepvállalást és előmozdítva a kultúra-közvetítés sikerét;
 • a fentieknek keretet és otthont adó, újrafogalmazott közösségi színterek hálózatának kialakítása és működtetése annak érdekében, hogy a kultúra a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé váljon;
 • a közösségi cselekvés és a kulturális örökség értékeinek tudatosítása a lehető legszélesebb társadalmi összefüggésben;
 • szellemi-módszertani bázis biztosítása az alkotóközösségek értékalapú és innovatív együttműködésének előmozdítására;Az MMIK működésének alapelvei:


 • az albérlői-szemlélet felváltása a közösségek körében a felelősség-alapú, kollektív gondolkodás hangsúlyozásával;
 • a felülről szemlélt, „vízfej-elv” helyett a rugalmas „befogadás – összefogás – kölcsönhatás” hármasságára építő szemléletmód;
 • kísérlet a megtartó hálózatra épülő kulturális módszertani egység megteremtésére annak érdekében, hogy a legkisebb közösség illetve alkotócsoport is látótérbe kerüljön és maradjon;
 • a nemzeti identitástudat megtartásának és erősítésének előmozdítása a kultúraközvetítő tevékenységek során;
 • a legnemesebb európai értékek és a keresztény kultúrkör eszmeiségének keretei között történő közösségi alkotás és közösségi cselekvés ideális bázisainak kialakítása;
 • a hazai népfőiskolák eszmeiségének átemelése és illesztett, újraértelmezett alkalmazása a hálózat működtetésében; 
 • a közösségi gondolkodás, közösségi művelődés és cselekvés fontosságának közvetítése, a több szintű szakmai és emberi segítségnyújtás, kreatív csapatmunka feltételeinek megteremtése;
 • az „alkotó-teremtő sejtek”-ből való építkezés, valódi, érték-alapú kreatív közösségi hálózat kialakítása és működtetése;
 • a társadalom minél szélesebb körben történő bevonása korosztályok, életkörülmények, iskolázottság, érdeklődési kör tekintetében;